Chúng tôi đã tạo ra tuyên bố này nhằm thể hiện sự cam kết về việc bảo mật thông tin cho khách hàng và người sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Dưới đây là những chính sách bảo mật mà mà chúng tôi sử dụng trong việc duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ khách hàng và người sử dụng dịch vụ.

 

BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết phát triển các mối quan hệ lâu dài với khách hàng dựa trên sự tin tưởng. Như vậy, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng và người sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất có thể.

 

NHỮNG  THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể yêu cầu những thông tin cá nhân từ người sử dụng ở nhiều cách khác nhau, thông qua các hình thức đặt hàng trực tuyến cho các sản phẩm và dịch vụ, các trường hợp người dùng được mời phỏng vấn hoặc các trường hợp thu thập khác.

Những thông tin chúng tôi sẽ thu thập được qua hình thức ở dạng cá nhân chẳng hạn như:

  • 1. Họ và tên
  • 2. Địa chỉ
  • 3. Công ty
  • 4. Điện thoại và số fax
  • 5. Địa chỉ email
  • 6. Các thông tin thanh toán

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc làm thế nào người dùng truy cập dịch vụ của chúng tôi: Bằng cách sử dụng một ID duy nhất cho mỗi người dùng thông qua việc sử dụng các cookie hoặc phương tiện khác tương tự.

 

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÌ MỤC ĐÍCH GÌ?

  • Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này trong việc liên lạc với khách hàng về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, hoặc liên lạc với các đối tác trong kinh doanh.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu về tính hiệu quả của Dịch vụ và nỗ lực tiếp thị, bán hàng của chúng tôi. vHost sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin này với bất kỳ ai hoặc bán nó, trừ trường hợp bạn cho phép.
 

THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG DỊCH VỤ

Chúng tôi sẽ gửi một thông báo liên quan tới việc tạm dừng cung cấp dịch vụ để bảo trì hoặc nâng cấp phần cứng, hạ tầng mạng…

 

Mọi câu hỏi về chính sách bảo mật cũng như thông tin về các dịch vụ quý khách vui lòng Email cho chúng tôi tại đây