BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Mail Pro #1
40k/ tháng
Dung lượng: 01GB
Địa chỉ email: 01
Mail Forwarder: 01
Mail List: 0
Park domain: 0
Mail Pro #3
150k/ tháng
Dung lượng: 10GB
Địa chỉ email: 20
Mail Forwarder: 20
Mail List: 2
Park domain: 0