Category Archives: Email Server Z-Shield

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email Server Z-Shield

Hướng dẫn cài đặt Zshield vào outlook phiên bản 2013 -2016

Dưới đây là bài hướng dẫn cài đặt Zshield vào Outlook phiên bản 2013, 2016. Bước 1: [...]

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản email Zshield

Khi bạn đã tạo 1 tài khoản email trong trang quản trị Zshield, nhưng người [...]

Hướng dẫn cài đặt email server Zshield vào Thunderbird

Bước 1: Trên giao diện phần mềm ThunderBird tìm đến mục Account và chọn mục [...]

Hướng dẫn import mailbox data trên hệ thống zshiled

B1: truy cập vào webmail của khách hàng đang sử dụng dịch vụ email server [...]

Hướng dẫn thay đổi dung lượng 1 tài khoản email Zshield

Khi bạn đã tạo 1 tài khoản email trong trang quản trị Zshield, nhưng người [...]

Hướng dẫn tạo tài khoản email ZShield

Để tạo các tài khoản email theo từng cá nhân (user). Bạn thực hiện theo [...]